Giá xe Honda Civic – Giá lăn bánh honda civic 2021 cập nhật + Quà cực Giá Trị

gia-xe-honda-civic

giá xe honda civic 2021 & giá lăn bánh honda civic 2021 Mới nhất tháng 6/2021 & Các Khuyến mãi từ Hãng cực giá trị

GIẬT MÌNH VỚI BẢNG GIÁ LĂN BÁNH HONDA CIVIC 2021 QUÁ TỐT

(*) GIÁ LĂN BÁNH LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng,

Khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

gia-xe-honda-civic-2021

honda civic 2021 giá lăn bánh 3 BẢN G-E-RS

Các phiên bản Honda Civic 2021

 1. Honda Civic 1.8 E Giá 729,000,000
 2. Honda Civic 1.8 G Giá 794,000,000
 3. Honda Civic 1.5 RS Giá 929,000,000

giá xe honda civic 2021 bán lẻ đề xuất

 • Honda Civic 1.8 E Giá 729,000,000
  Ưu đãi đển 120 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 • Honda Civic 1.8 G Giá 794,000,000
  Ưu đãi đển 120 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 • Honda Civic 1.5 RS Giá 929,000,000
  Ưu đãi đển 120 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)

honda civic 2021 giá lăn bánh bán hiện nay tại Đại Lý

honda civic 2021 giá lăn bánh 1.8 E (Ghi bạc/ Đen ánh) tạm tính

Khoản phí

Mức phí ở Hà Nội 

Mức phí ở TP HCM 

Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ 

Mức phí ở Hà Tĩnh 

Mức phí ở tỉnh khác 

PHÍ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

Giá niêm yết

729.000.000

729.000.000

729.000.000

729.000.000

729.000.000

Phí trước bạ

87.480.000

72.900.000

87.480.000

80.190.000

72.900.000

Phí đăng kiểm

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Phí bảo trì đường bộ

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

BH dân sự

480.700

480.700

480.700

480.700

480.700

Phí biển số

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tổng

838 tr

824 tr

819 tr

812 tr

805 tr

PHÍ TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

Bảo hiểm vật chất xe

10.935.000

10.935.000

10.935.000

10.935.000

10.935.000

Dịch vụ đăng kí hộ

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Đổ Xăng

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

CÁC KHUYẾN MÃI

 

 

 

 

 

Tiền mặt+ PK

100tr

0tr

100tr

0tr

100tr

Các KM khác

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

(*) honda civic 2021 giá lăn bánh LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng, khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

honda civic 2021 giá lăn bánh 1.8 E (Trắng Ngọc ) tạm tính

Khoản phí

Mức phí ở Hà Nội 

Mức phí ở TP HCM 

Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ 

Mức phí ở Hà Tĩnh 

Mức phí ở tỉnh khác 

PHÍ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

Giá niêm yết

734.000.000

734.000.000

734.000.000

734.000.000

734.000.000

Phí trước bạ

88.080.000

73.400.000

88.080.000

80.740.000

73.400.000

Phí đăng kiểm

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Phí bảo trì đường bộ

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

BH dân sự

480.700

480.700

480.700

480.700

480.700

Phí biển số

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tổng

844 tr

829 tr

825 tr

818 tr

810 tr

PHÍ TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

Bảo hiểm vật chất xe

11.010.000

11.010.000

11.010.000

11.010.000

11.010.000

Dịch vụ đăng kí hộ

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Đổ Xăng

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

CÁC KHUYẾN MÃI 

 

 

 

 

 

Tiền mặt+ PK

100tr

0tr

100tr

0tr

100tr

Các KM khác

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

(*) honda civic 2021 giá lăn bánh LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng, khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

honda civic 2021 giá lăn bánh 1.8 G (Trắng Ngọc ) tạm tính

Khoản phí

Mức phí ở Hà Nội 

Mức phí ở TP HCM 

Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ 

Mức phí ở Hà Tĩnh 

Mức phí ở tỉnh khác 

PHÍ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

Giá niêm yết

794.000.000

794.000.000

794.000.000

794.000.000

794.000.000

Phí trước bạ

95.280.000

79.400.000

95.280.000

87.340.000

79.400.000

Phí đăng kiểm

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Phí bảo trì đường bộ

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

BH dân sự

480.700

480.700

480.700

480.700

480.700

Phí biển số

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tổng

911 tr

895 tr

892 tr

884 tr

876 tr

PHÍ TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

Bảo hiểm vật chất xe

11.910.000

11.910.000

11.910.000

11.910.000

11.910.000

Dịch vụ đăng kí hộ

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Đổ Xăng

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

CÁC KHUYẾN MÃI 

 

 

 

 

 

Tiền mặt+ PK

100tr

0tr

100tr

0tr

100tr

Các KM khác

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

(*) honda civic 2021 giá lăn bánh LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng, khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

honda civic 2021 giá lăn bánh 1.8 G (Ghi Bạc/ Xanh Đậm/Đen Ánh ) tạm tính

Khoản phí

Mức phí ở Hà Nội 

Mức phí ở TP HCM 

Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ 

Mức phí ở Hà Tĩnh

Mức phí ở tỉnh khác

PHÍ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

Giá niêm yết

789.000.000

789.000.000

789.000.000

789.000.000

789.000.000

Phí trước bạ

94.680.000

78.900.000

94.680.000

86.790.000

78.900.000

Phí đăng kiểm

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Phí bảo trì đường bộ

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

480.700

480.700

480.700

480.700

480.700

Phí biển số

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tổng

906 tr

890 tr

887 tr

879 tr

871 tr

PHÍ TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

Bảo hiểm vật chất xe

11.835.000

11.835.000

11.835.000

11.835.000

11.835.000

Dịch vụ đăng kí hộ

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Đổ Xăng

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

CÁC KHUYẾN MÃI 

 

 

 

 

 

Tiền mặt+ PK

100tr

0tr

100tr

0tr

100tr

Các KM khác

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

(*) honda civic 2021 giá lăn bánh LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng, khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

honda civic 2021 giá lăn bánh 1.5 RS (Trắng Ngọc/ Đỏ Cá Tính ) tạm tính

Khoản phí

Mức phí ở Hà Nội 

Mức phí ở TP HCM 

Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ

Mức phí ở Hà Tĩnh 

Mức phí ở tỉnh khác

PHÍ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

Giá niêm yết

934.000.000

934.000.000

934.000.000

934.000.000

934.000.000

Phí trước bạ

112.080.000

93.400.000

112.080.000

102.740.000

93.400.000

Phí đăng kiểm

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Phí bảo trì đường bộ

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

BH dân sự

480.700

480.700

480.700

480.700

480.700

Phí biển số

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tổng

1.068 tỷ

1.049 tỷ

1.049 tỷ

1.040 tỷ

1.030 tỷ

PHÍ TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

Bảo hiểm vật chất xe

14.010.000

14.010.000

14.010.000

14.010.000

14.010.000

Dịch vụ đăng kí hộ

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Đổ Xăng

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

CÁC KHUYẾN MÃI KÈM

 

 

 

 

 

Tiền mặt+ PK

100tr

0tr

100tr

0tr

100tr

Các KM khác

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

(*) honda civic 2021 giá lăn bánh LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng, khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

honda civic 2021 giá lăn bánh 1.5 RS (Đỏ/Xanh đậm/ Đen ánh ) tạm tính

Khoản phí

Mức phí ở Hà Nội 

Mức phí ở TP HCM 

Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ

Mức phí ở Hà Tĩnh

Mức phí ở tỉnh khác 

PHÍ BẮT BUỘC

 

 

 

 

 

Giá niêm yết

929.000.000

929.000.000

929.000.000

929.000.000

929.000.000

Phí trước bạ

111.480.000

92.900.000

111.480.000

102.190.000

92.900.000

Phí đăng kiểm

340.000

340.000

340.000

340.000

340.000

Phí bảo trì đường bộ

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

BH dân sự

480.700

480.700

480.700

480.700

480.700

Phí biển số

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Tổng

1.062 tỷ

1.044 tỷ

1.043 tỷ

1.034 tỷ

1.025 tỷ

PHÍ TỰ NGUYỆN

 

 

 

 

 

Bảo hiểm vật chất xe

13.935.000

13.935.000

13.935.000

13.935.000

13.935.000

Dịch vụ đăng kí hộ

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Đổ Xăng

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

CÁC KHUYẾN MÃI KÈM

 

 

 

 

 

Tiền mặt+ PK

100tr

0tr

100tr

0tr

100tr

Các KM khác

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

(*) honda civic 2021 giá lăn bánh LÀ TẠM TÍNH (chưa trừ Khuyến Mãi)

CÁC KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT – RẤT GIÁ TRỊ TỪ ĐẠI LÝ ( số lượng CÓ HẠN) :

giá xe honda civic 2021 Được hỗ trợ cho 10 khách hàng ĐẦU TIÊN mỗi tháng, khi liên hệ trực tiếp với phòng Kinh Doanh:  05666 0 3333

HONDA TÂY HỒ

giá xe honda civic 2021 Giảm Giá Khuyến Mãi

Để dự tính giá lăn bánh xe Civic 2021 các phiên bản, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY

 • Hỗ trợ mua xe trả góp đến 90%
 • Hỗ trợ vay mua xe đến 8 năm
 • Trả trước 207 Triệu nhận xe ngay
 • Cung cấp Phân phối xe Honda Chính Hãng mới 100%.
 • Tặng phim cách nhiệt khi mua xe
 • Tặng Camera lùi xe, thảm lót sàn
 • Tặng bọc vô lăng, áo trùm xe, nước hoa
 • Miễn phí bảo dưỡng 1000 km đầu tiên
 • Tặng phiếu thay dầu miễn phí
 • Tặng quà lưu niệm, là khách hàng thân thiết được hưởng các chính sách tốt nhất từ Honda
 • Lái thử xe, có xe ngay, giao xe tận nhà.
 • Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
 • Định giá xe đã qua sử dụng MIỄN PHÍ.
 • Bảo hành 3 năm trên Toàn Quốc.
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sắp lịch bảo dưỡng xe qua điện thoại.
 • Hỗ trợ mua xe trả góp qua Ngân hàng kể cả cho thuê Tài chính với lãi suất thấp nhất,
 • Chỉ cần trả trước 10-20% giá trị xe, không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập vay

Mua Trả Góp Honda Civic 2021

Để dự toán trả góp khi mua xe cùng số tiền phải trả hàng tháng, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY  

 • Hỗ trợ mua xe trả góp đến 90%
 • Hỗ trợ vay mua xe đến 8 năm
 • Trả trước 207 Triệu nhận xe ngay
 • Hỗ trợ mua xe trả góp qua Ngân hàng kể cả cho thuê Tài chính với lãi suất thấp nhất,
 • Chỉ cần trả trước 10-20% giá trị xe,
 • Không cần thế chấp, không cần chứng minh thu nhập vay

So sánh khác biệt 3 phiên bản Honda Civic 2021 L – G – E

Ngoại Thất Honda Civic 2021 giống như nào?

Honda Civic bản L = Honda Civic bản G = Honda Civic bản E đều giống nhau hết về các thông số:

 • Kích cỡ,
 • Trọng Lượng Toàn Thân,
 • Trọng Lượng Toàn Tải,
 • Màu sắc,
 • Cỡ Lốp,
 • Lazang,
 • Khoảng sáng Gầm Xe,

Nội Thất Honda Civic 2021 khác như nào?

Đèn pha

 • Honda Civic bản L = Led
 • Honda Civic bản G = Led
 • Honda Civic bản E = Bi – Halogen

Đèn sương mù

 • Honda Civic bản L = Led
 • Honda Civic bản G = Led
 • Honda Civic bản E = Halogen

Cửa sổ trời – Cửa nóc

 • Honda Civic bản L : Panorama
 • Honda Civic bản G: Không
 • Honda Civic bản E: Không

Cốp chỉnh điện tích hợp chức năng đá cốp/ Cảm biến lùi/ Cảm biến gạt mưa tự động

 • Honda Civic bản L : Có
 • Honda Civic bản G: Không
 • Honda Civic bản E: Không

Cảm biến đèn tự động

 • Honda Civic bản L : Có
 • Honda Civic bản G: Có
 • Honda Civic bản E: Không

Túi khí

 • Honda Civic bản L: 6 túi khí
 • Honda Civic  bản G: 4 túi khí
 • Honda Civic bản E: 4 túi khí

Màn hình giải trí

 • Honda Civic bản L: Cảm ứng 7 inch
 • Honda Civic bản G: Cảm ứng 5 inch
 • Honda Civic bản E: Cảm ứng 5 inch

Loa

 • Honda Civic bản L: 8 loa
 • Honda Civic bản G: 8 loa
 • Honda Civic bản E: 4 loa

Gương trong xe chống chói tự động

 • Honda Civic bản L: Có
 • Honda Civic bản G: Không
 • Honda Civic bản E: Không

Tự động khóa xe khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến / Lẫy chuyển số trên vô lăng

 • Honda Civic bản L: Có
 • Honda Civic bản G: Có
 • Honda Civic bản E: Không

Điều hòa

 • Honda Civic bản L: 2 vùng độc lập
 • Honda Civic bản G: 2 vùng độc lập
 • Honda Civic bản E: 1 vùng

Honda Civic 2021 có màu gì ?

 1. Trắng ngọc quý phái,
 2. Ghi bạc thời trang,
 3. Titan,
 4. Đen ánh độc tôn,
 5. Xanh đậm đẳng cấp.

Phụ kiện chính hãng tặng kèm giá xe honda civic 2021

Phụ kiện cao cấp – Tinh tế và thời thượng để bạn luôn tỏa sáng

 • Nẹp bước chân phát sáng
 • Thanh đỡ bước chân
 • Đèn sàn xe độc đáo
 • Nẹp đuôi xe mạ crôm
 • Trải cốp sau
 • Thảm trải sàn
 • Tấm bảo vệ tay nắm cửa
 • Bạt phủ xe
 • Viền che mưa

10+ Lý do Vì Sao Bạn Nên Liên Hệ với Tôi – Trong số Hàng trăm Chuyên Viên Cùng Bán Honda Civic 2021?

10+ Lợi ích Tốt Nhất Bạn Được – CHỈ DUY NHẤT TỪ TÔI – Dành cho Bạn

 • Trưởng Phòng Phụ Trách Kinh Doanh: Vicky Tuấn Nguyễn

Hotline/ Zalo/ Facebook : 05666 0 3333

 • Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng 24/24h : Nhung Vũ

Hotline/ Zalo/ Facebook : 05 64 65 9999

khach-hang-mua-xe
Khách Hàng Luôn Tin Tưởng Lựa Chọn Tôi

BẠN LÀ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN HAY DOANH NGHIỆP : 

 • Chắc Hẳn trước khi click vào thăm website : https://dulichvietnam.com.vn/huong-dan-thanh-toan, Quý Khách đã từng tham khảo rất nhiều về sản phẩm Honda Civic 2021 ở các kênh thông tin khác.
 • Chắc chắn 1 điều rằng các thông tin về Dòng Xe, Các Màu Xe, Thông Số Kĩ Thuật, giá xe honda civic 2021 Lăn Bánh, Kích Thước, Nội Thất, Ngoại Thất Honda Civic…. Quý khách hàng đã tìm hiểu và trở thành một chuyên gia am hiểu chi tiết
 • Các cụ nhà ta có câu : Thứ Nhất Xây Nhà, Thứ Nhì Mua Trâu. Giờ với sự phát triển của Xã Hội Thì chúng ta có thể hiểu câu thành ngữ đó thành Thứ Nhất Xây Nhà, Thứ Nhì Mua Xe.
 • Đương nhiên, Vì khi đã xác định mua Honda Civic  thì điều hiển nhiên Khách hàng phải tìm hiểu, và nghiên cứu để đi đến quyết định xuống tiền mua 1 tài sản giá trị như vậy
 • Sau rất nhiều tìm hiểu, tham khảo các kênh thông tin, bạn Do dự chưa biết Gọi cho Ai ? Tin Tưởng Đại Lý nào? Lựa chọn Dịch Vụ ở đâu phù hợp nhất? Mua ở đâu để có giá xe honda civic 2021 rẻ nhất?

 Tôi xin tự hào nói với bạn rằng:

 • 90% khách hàng liên hệ với tôi trước khi quyết định mua xe Honda Civic  đã hài lòng khi được tôi tư vấn các thông tin quá chi tiết & hữu ích

Bạn chưa cần quyết định mua, bạn chỉ có băn khoăn, thắc mắc chưa hiểu về sản phẩm –  cần giải đáp. Liên Hệ Ngay Với Tôi

 • 99% khách hàng liên hệ với tôi đã an tâm khi quyết định mua xe Honda Civic  vì được hỗ trợ giá và các khuyến mãi quá tốt & Cần Thiết

Bạn Đã quyết định mua . Liên Hệ Ngay Với Tôi, để được tôi tư vấn , so sánh giá các đại lý , đưa cho bạn giá lăn bánh rẻ nhất thị trường

 • 100% khách hàng hài lòng khi liên hệ với tôi sau khi mua xe Honda Civic  vì được đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi hỗ trợ quá chu đáo & nhiệt tình.

Bạn đang sử dụng xe, Nhưng không hiểu vận hành xe, không hiểu các chỉ số kĩ thuật, không hiểu các điều kiện bảo dưỡng, bảo hành. Gọi Ngay Cho Tôi

 Liên hệ tôi bằng cách nào nhanh nhất :

 • Bạn hãy Gọi điện trực tiếp qua Hotline 05666 03333

Trực 24h/ 7 ngày – Nghe máy chỉ sau 3 tiếng chuông. Cam kết không làm phiền hay đeo bám Khách Hàng

 • Bạn có thể để lại tin nhắn qua Zalo số 05666 03333

Tôi sẽ nhắn lại ngay cho bạn, giải đáp mọi thắc mắc và băn khoăn của bạn

Chúng tôi online và hỗ trợ bạn toàn giờ

 Đây là 10+ Lý Do Bạn Nên Để Tôi hỗ trợ để nhận được lợi ích tối ưu nhất

1/ Đó là 1 cái duyên khi trong số 42+ Đại Lý Honda Toàn Việt Nam –  bạn chọn Đại Lý chúng tôi,

2/ Đó là cái Duyên khi trong số Hàng Trăm Chuyên viên Kinh Doanh, bạn lại nhìn thấy Quảng cáo của tôi và nhấp chuột ghé tìm hiểu tại website : https://dulichvietnam.com.vn/huong-dan-thanh-toan

3/ Có Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ – Khi đã có Duyên với nhau thì không lý gì Không để tôi tiếp tục Hỗ Trợ Bạn ,

Đừng Ngần Ngại liên hệ ngay với Tôi qua 1 trong các kênh sau :

 • Bạn hãy Gọi điện trực tiếp qua Hotline 05666 03333 trực 24h/ 7 ngày – Nghe máy chỉ sau 3 tiếng chuông. Cam kết không làm phiền hay đeo bám Khách Hàng
 • Bạn có thể để lại tin nhắn qua Zalo số 05666 03333 tôi sẽ nhắn lại ngay cho bạn, giải đáp mọi thắc mắc và băn khoăn của bạn
 • Và cũng có thể Bạn hãy Chat trực tiếp với Tôi qua cửa sổ trực tuyến trên Website : https://dulichvietnam.com.vn/huong-dan-thanh-toan, chúng tôi online và hỗ trợ bạn toàn giờ

4/ Vậy Liên hệ với tôi thì bạn được hỗ trợ gì ?

Tôi và đội ngũ hỗ trợ viên sẽ giúp bạn toàn bộ quá trình từ khi bạn mới bắt đầu có nhu cầu mua xe – tới khi bạn quyết định mua xe – Và cả sau khi bạn đã mua xe

5/ Hỗ trợ Khách hàng Trước khi mua sản phẩm Honda Civic

Hỗ trợ khách các thông tin chi tiết về sản phẩm Honda Civic

 • Các Dòng Xe, Các Phiên bản xe Civic mới nhất
 • Tư vấn lựa chọn Các Màu Xe phong thủy phù hợp bản mệnh từng khách
 • Thông Số Kĩ Thuật,
 • Mức tiêu hao nhiên lệu
 • giá xe honda civic 2021
 • Kích Thước, Nội Thất, Ngoại Thất Honda Civic ….
 • Phân Biệt , so sánh các phiên bản Honda Civic các bản G-L-E

Giải thích cho Khách Hàng các lý do vì sao Nên chọn Honda Civic :

 • Độ an toàn Tích hợp công Nghệ SENSING 
 • Tính phổ biến, tính giữ giá của sản phẩm,
 • Phụ kiện chính hãng dễ thay thế với chi phí cực rẻ

Tiết kiệm thời gian và Công sức cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu xe :

 • Nếu bạn ở Hà Nội Tôi sẽ Đón khách tận nhà để hướng dẫn lái thử xe
 • Nếu bạn ở Tỉnh , tôi sẽ chỉ đường nhanh nhất và đón bạn tận bến xe
 • Hỗ trợ khách hàng bán lại xe cũ đang đi với giá tốt nhất

6/ Hỗ trợ Khách hàng trong quá trình mua sản phẩm Honda Civic

 • Dành tối đa nhất các khuyến mãi từ Hãng, từ Đại Lý cho khách hàng :
 • Hỗ trợ khách các thủ tục đăng kí, đăng kiểm, bốc biển tạm cho khách tỉnh, lấy biển số
 • Hỗ trợ tư vấn các gói bảo hiểm phù hợp và tiết kiệm nhất nên mua hoặc không nên mua
 • Tư Vấn Chỉ chọn các phụ kiện cần thiết để nâng độ đẳng cấp cũng như phù hợp nhu cầu thực tế sử dụng từng khách hàng
 • Hỗ trợ khách hàng các thông tin về thủ tục tâm linh : Các lời khuyên của thầy cúng, các bài cúng tham khảo , các điều nên, hoặc kiêng kị khi lấy xe….
 • Hỗ trợ các kĩ thuật cho người mới lái, hoặc bổ túc kỹ thuật cho người đã lái lâu trên xe mới

7/ Hỗ trợ Khách hàng Sau Khi đã mua sản phẩm Honda Civic

 • Hướng dẫn trực tiếp hoặc gọi trực tuyến có hình ảnh , hướng dẫn khách hàng 24/24 về vận hành xe, các kĩ thuật liên quan tới sử dụng các ứng dụng trên xe
 • Nhắc nhở hàng tháng và Hỗ trợ đặt lịch bảo dưỡng xe nhanh nhất : tới là làm luôn – không chờ đợi
 • Tư vấn khách các thông tin tốt nhất xử lý bảo hiểm khi xảy ra sự cố , để được bồi thường tối đa nhất

8/ Vậy còn Yêu Cầu gì cần Hỗ trợ Thêm Nữa – Hãy Liên hệ ngay cho tôi

 • Bạn hãy Gọi điện trực tiếp qua Hotline 05666 03333 trực 24h/ 7 ngày – Nghe máy chỉ sau 3 tiếng chuông. Cam kết không làm phiền hay đeo bám Khách Hàng
 • Bạn có thể để lại tin nhắn qua Zalo tôi sẽ nhắn lại ngay cho bạn, giải đáp mọi thắc mắc và băn khoăn của bạn
 • Và cũng có thể Bạn hãy Chat trực tiếp với Tôi qua cửa sổ trực tuyến trên Website : https://dulichvietnam.com.vn/huong-dan-thanh-toan, chúng tôi online và hỗ trợ bạn toàn giờ

9/ Những đánh giá của khách hàng khi đã lựa chọn tôi

khach-truc-tiep-qua-hotline-mua
Khách Hàng Đã Từng Mua & Quay Lại vì giá xe honda civic 2021 tốt nhất so với các đại lý khác

khach-truc-tiep-qua-hotline

Khách Hàng Được Bạn Bè Giới Thiệu giá xe honda civic 2021 rẻ nhất

gia-lan-banh-honda-civic-moi

Khách Hàng  tìm hiểu giá xe honda civic 2021 Mua Online Trên WEBSITE

gia-lan-banh-honda-civic-cuc-tot

Khách Hàng Liên Hệ Qua Hotline về giá xe honda civic 2021

 99% lý do khách hàng hài lòng khi lựa chọn Đại Lý Honda Tây Hồ

 • Bạn hãy Gọi điện trực tiếp qua Hotline 05666 03333 trực 24h/ 7 ngày – Nghe máy chỉ sau 3 tiếng chuông. Cam kết không làm phiền hay đeo bám Khách Hàng
 • Bạn có thể để lại tin nhắn qua Zalo tôi sẽ nhắn lại ngay cho bạn, giải đáp mọi thắc mắc và băn khoăn của bạn
 • Và cũng có thể Bạn hãy Chat trực tiếp với Tôi qua cửa sổ trực tuyến trên Website : https://dulichvietnam.com.vn/huong-dan-thanh-toan, chúng tôi online và hỗ trợ bạn toàn giờ

Có nên mua xe Honda Civic 2021 hay không ?

Thừa hưởng an toàn vượt trội với công nghệ đầy đủ nhất của thế hệ thứ 5 Honda Civic 2021,

Với giá xe honda civic 2021 & giá lăn bánh Civic chi phí tiết kiệm nhất – Phiên bản Honda Civic là phiên bản rất đáng để trải nghiệm trong cả ba phiên bản Honda Civic RS-G-E

Phiên bản CAO CẤP  Honda Civic này phù hợp với những người dùng yêu công nghệ, mong muốn sự an toàn cao, thích trải nghiệm, khám phá.

Hơn cả là đã quan tâm, Tin Tưởng & mong muốn sở hữu một thế hệ hoàn toàn mới Honda Civic 2021

Bảng giá xe Civic & các dòng xe ô tô Honda chính Hãng mới nhất

 1. Honda CR-V 1.5L (Hộp số tự động Vô Cấp CVT) giá chỉ từ 983 triệu (Ưu đãi đển 130 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 2. Honda HR-V 1.8L (Hộp số tự động Vô Cấp CVT) giá chỉ từ 786 triệu (Ưu đãi đển 130 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 3. Honda City 1.5L (Hộp số tự động Vô Cấp CVT) giá chỉ từ 529 triệu (Ưu đãi đển 50 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 4. Honda Civic 1.8L (Hộp số tự động Vô Cấp CVT) giá chỉ từ 794 triệu (Ưu đãi đển 120 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 5. Honda Jazz 1.5L (Hốp số tự động Vô Cấp CVT) giá chỉ từ 544 triệu (Ưu đãi đển 30 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)
 6. Honda Brio 1.2L (Hốp số tự động Vô Cấp CVT) giá chỉ từ 418 triệu (Ưu đãi đển 30 triệu (Giảm Tiền Mặt và Phụ Kiện + Bảo Hiểm Thân Vỏ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *