Nội Dung Bài Viết

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích của việc thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng

– Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của công ty Honda Việt Nam
– Giải đáp thắc mắc của Khách Hàng
– Cung cấp cho Khách Hàng thông tin về các sản phẩm mới nhất
– Xem xét và nâng cấp nội dung và chất lượng dịch vụ sau bán hàng
– Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
– Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của công ty

2. Cam kết của Nhà Phân Phối về Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

– Nhà Phân Phối sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ người nào khác trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
– Nhà Phân Phối bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng;
– Nhà Phân Phối sẽ thiết lập biện pháp để Khách Hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác. Với sự chứng kiến tại đây, Khách Hàng đã hiểu rõ Điều khoản về Thỏa thuận sử dụng thông tin và ký xác nhận đồng ý cho phép Nhà Phân Phối thực hiện các điều khoản và điều kiện nêu trên.